Frivillighedsrådet

Frivillighedsrådet er opstillet og demokratisk valgt af de frivillige sociale foreninger i Tønder Kommune. Rådet skaber og vedligeholder først og fremmest gode rammer for det frivillige arbejde i kommunen. Det sker gennem møder og dialog med foreninger, politikere, forvaltningen og andre aktører inden for det frivillige arbejde.

  • Vi rådgiver kommunalbestyrelsen og socialudvalget
  • Vi tager initiativ til nye kurser
  • Vi foreslår ny retningslinjer og kriterier for tildeling af §18-midlerne og vi foreslår den konkrete fordeling
  • Vi informerer om det frivillige sociale arbejde og arrangerer stormøder og andre frivillig-events i hele kommunen.

Frivillighedsrådet er dermed foreningernes talerør til kommunen, men giver også politikerne et forum for dialog og sparring med civilsamfundet. Vi er ”brobyggere”, der styrker det lokale samarbejde mellem det kommunale og det frivillige – og vi sikrer sammen med Socialudvalget, at der sker en løbende justering og udvikling af politikken for det frivillige sociale arbejde i Tønder Kommune.​​

Se medlemmerne af Frivillighedsrådet herunder

Poul Erik Hansen (forperson)

Karin Müller (næstforperson)

Katja Quilty

Jørgen Ørbæk Petersen

Erik Christensen Jensen

Annette Fuglebjerg Wind

Dorthe Friis