Tønder Kommune overvåger det overordnede vejnet døgnet rundt fra 15. oktober til ca. 15. april.

Se retningslinjer i vinter-og renholdelsesregulativ, som er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 2. oktober 2018.

Snerydning og glatførebekæmpelse

Hovedformålet er at gøre det muligt at sætte ind med glatførebekæmpelse og snerydning i rette tid.

Nødtelefon

Henvendelse om glatførebekæmpelse eller snerydning kan døgnet rundt, i nødstilfælde, ske til den vagthavende på tlf. 74 92 81 61.

Vintertjeneste