24. februar 2021 blev det meddelt, at de skærpede restriktioner, der blev indført for hele landet den 16. december 2020 nu er blevet forlænget, så de gælder til og med den 5. april 2021

Følgende restriktioner gælder nu hele landet frem til og med mandag den 5. april 2021.

Dermed også i Tønder Kommune. Vi fortsætter dermed som vi sluttede i 2020

  • Alle restauranter og barer lukker. Der må dog stadig sælges takeaway ud af huset. Kulturinstitutioner, teatre, spillesteder, museer, biografer og biblioteker skal lukke indendørsarealer
  • Elever i 5-10 klasse skal være hjemme og modtage fjernundervisning. Det gælder også studerende på voksenuddannelser samt kursister
  • Offentlige arbejdsgivere opfordres fortsat til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner. Private arbejdsgivere opfordres også "kraftigt" til at hjemsende medarbejdere, hvis det er muligt
  • Svømmehaller, fitnesscentre og lignende skal holdes lukket
  • Indendørs idræts- og foreningsliv lukkes ned. Professionel idræt er undtaget.
  • Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal holde lukket for offentligheden
  • Dagtilbuddene holder åbent som normalt. 

Hvem kan efter genåbningen 8. februar møde til fysisk undervisning i grundskolen samt i SFO, fritidsordning, fritidshjem og klubtilbud?

Elever i børnehaveklasser samt 1.-4. klasse kan møde frem til fysisk undervisning og i SFO/klubtilbud fra mandag den 8. februar 2021.

Derudover kan følgende elevgrupper fortsat møde fysisk frem

  • Elever med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, der er anbragt på institutionen af de sociale myndigheder, og derfor ikke kan hjemgives, eller elever, der har så væsentlige eller sammensatte sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, at de ikke kan løftes i et fremmed tilbud.
  • Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud
  • Elever, der er omfattet af krav om sprogprøver jf. folkeskoleloven § 11 a, hvis det vurderes, at eleven har særlige behov, der nødvendiggør, at skolen stadig modtager eleven til undervisning ved fysisk tilstedeværelse på skolen.

Forældre og andre besøgende skal rette sig efter de lokale retningslinjer på skolerne for brug af mundbind og og visir.

Ændringen i Borgerservice 

Tønder Rådhus holder åbent for borgere der har en forudgående aftale.

Du kan bestille tid via hjemmesiden til Nem-ID og integration, de øvrige tidsbestillinger er midlertidig lukket ned.

Ved spørgsmål kan du ringe på vores hovednummer 74 92 92 92.

Det er ikke muligt at vente i borgerområdet, så du skal vente udenfor. Derfor skal du møde så tæt på dit aftalte mødetidspunkt som muligt.

Borgerpc'erne og muligheden for medbetjening er lukket.

De decentrale borgerserviceenheder i Bredebro, Højer, Skærbæk, Toftlund og Løgumkloster er lukkede.