Nogle borgere har været i tvivl om, hvordan de skal forholde sig i forhold til rejser til Tyskland, og følgende skal derfor præcisere, hvordan du forholder dig, hvis du rejser til og fra Tyskland.

De tyske myndigheder tillader rejser til Tyskland – hvis besøget ikke varer længere end 24 timer.

Dog skal du være opmærksom på, at de danske myndigheder kraftigt opfordrer til, at du ved hjemkomst til Danmark går i isolation for at undgå eventuel smittespredning. Det betyder, at du opfordres til at holde dig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Den kraftige opfordring gælder både danskere og udlændige, der indrejser i Danmark.

Se listen over højrisikolande på Udenrigsministeriets hjemmeside

Karantænereglerne omhandler ikke grænsependlere, der bor/arbejder på tværs af grænsen – eller borgere, der har et anerkendelsesværdigt formål med deres ophold i udlandet, for eksempel lægefaglige undersøgelser m.v.

Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for lande inden for EU/Schengen og Storbritannien på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut.

Se rejsevejledningen på Udenrigsministeriets hjemmeside