Der er lovbestemte krav om mundbind eller visir følgende steder

 • I jobcentre og borgerservicecentre
 • Ved rejser med kollektiv transport
 • Ved besøg på restauranter, caféer, konditorier, bagerforretninger, fastfood-restauranter med videre, hvor der er siddende indendørsservering. Kravet om mundbind eller visir gælder så længe du går eller står, men ikke når du sidder ned. Du skal således bære mundbind, når du går ind i lokalet, når du rejser sig fra din plads ved bordet, for eksempel for at gå på toilettet eller står ved disken for at bestille mad eller drikkevarer, betale osv.
 • I detailhandlen, det vil sige butikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader med videre hvortil offentligheden har adgang
 • Ved indendørsarealer på ungdomsuddannelser, voksenuddannelser, videregående uddannelsesinstitutioner, musik- og kulturskoler, køreskoler, folkehøjskoler, daghøjskoler og aftenskoler, for eksempel kantine og gange. Krav gælder ikke i klasse- eller undervisningslokale, samt visse andre steder
 • Indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler med videre. Krav om mundbind eller visir gælder ikke, når man sidder ned, hvis det ikke kan anvendes grundet aktivitetens natur, samt for optrædende deltagere og udøvere mv. under disses optræden mv. Det vil sige man ikke behøver bruge mundbind, når man sidder ned for eksempel i biografen eller er tilskuer, og heller ikke når man dyrker sport
 • I lokaler, hvor folkekirken og trossamfund uden for folkekirken gennemfører aktiviteter. Kravet gælder ikke, når man sidder ned
 • På sundheds- og ældreområdet, for eksempel sygehus, klinik i praksissektoren, for eksempel hos lægen, praktiserende psykolog, fysioterapeut, kommunale sundhedstilbud, på plejehjem. Desuden kan den lokale ledelse indføre krav på visse dele af socialområdet, for eksempel botilbud, herberger med videre. Krav gælder ikke for indlagte patienter, visse beboere og borgere på plejehjem, botilbud, anbringelsessteder med videre.

Herudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bruger mundbind

 • Hvis du er smittet eller i risiko for at være smittet med ny coronavirus og undtagelsesvist er nødt til at bevæge dig ud, for eksempel fordi du skal testes.
 • Hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 og kommer i situationer, hvor enten du eller andre kan have svært ved at holde to meters afstand, for eksempel ved en fejring.
 • Hvis du skal besøge en person i øget risiko, som du ikke deler husstand med, for eksempel personer i plejebolig, kan du overveje at bruge mundbind, når du ikke kan holde minimum to meters afstand, for eksempel ved behov for pleje og omsorg.
 • Ved store forsamlinger, for eksempel optog, hvor det kan være svært at holde afstand.

Husk at Tønder Kommune udleverer gratis mundbind til personer, der ikke selv har økonomisk mulighed for at anskaffe sig mundbind. Kontakt Borgerservice for at høre mere om dette tilbud.

Læs mere om brug af mundbind og gode råd på Sundhedsstyrelsens hjemmeside