Hvad er Voksen Socialområdet?

Er du over 18 år, og har du et fysisk eller psykisk handicap, er der forskellige støtteydelser der kan være relevante.

Pædagogisk støtte i eget hjem

Har du en nedsat funktionsevne og har brug for hjælp i din hverdag, kan du søge om pædagogisk støtte i eget hjem.

Ledsagelse ved aktiviteter ud af huset

Har du et betydeligt og varigt nedsatsfysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om at få ledsageordning.

Ledsagelse til døvblinde

Hvis du er født døvblind, eller er blevet døvblind, har du ret til at modtage denne særlige ledsagerordning.

Merudgifter

Få dækket nødvendige merudgifter, som er direkte forbundet med din varige fysiske eller psykiske nedsatte funktionsevne.

Aflastning

Når du varetager en udviklingshæmmets pleje- og praktiske opgaver og I bor sammen, kan du søge om aflastning.

Hjerneskadekoordinator

Hjerneskadekoordinatoren er kontaktperson og vejviser for Tønder Kommunes borgere, der har pådraget sig en hjerneskade.

Tilbud til socialt udsatte

Læs om kommunens tilbud til socialt udsatte.

Botilbud

Botilbud kan være midlertidigt eller længerevarende.

Beskæftigelse og aktiviteter

Beskyttet beskæftigelse, foregår på kommunale værksteder, hvor borgere kan være i beskæftigelse.

Myndighedsafdelingen og kontakt

Myndighedsafdelingens opgave er at rådgive, vejlede og behandle ansøgninger om støtteforforanstaltninger til voksne.

Borgerstyret Personlig Assistance

Vejledningen er et redskab til dig og dine hjælpere, når du skal lede og fordele arbejdsopgaverne for dine ansatte.