Tønder Kommunes to Korttidscentre

Tønder Kommune har to korttidscentre, som råder over rehabiliterende akutte eller midlertidige døgnpladser

  • Korttidscenter Nord, Dravedvej 2, 6240 Løgumkloster
  • Korttidscenter Syd, Carstensgade 6, 6270 Tønder​​​​​​​

På Korttidscentrene er det ansatte basispersonale social- og sundhedsassistenter. Sygeplejen og terapeuterne kommer både kontinuerligt og efter behov i Korttidscentrene.

Korttidscenterophold

Et ophold på Korttidscentret forventes at vare maksimalt tre uger.

Formålet med et ophold på Korttidscentret vil oftest være i forhold til at træne og genvinde dine færdigheder, eller for at få vurderet eller afklaret nogle sygdoms- og sundhedsmæssige problemstillinger.

  • Udrede og stabilisere din tilstand for at forebygge forværring eller sikre stabilisering med henblik på udskrivelse til eget hjem eller udredning til andet tilbud
  • Forebygge helbredsforværring eller indlæggelse og sikre en faglig rehabiliterende tilgang
  • Stabilisering af helbredstilstand efter indlæggelse samt vurdering og opstart af rehabilitering
  • Udredning af det fremtidige rehabiliteringspotentiale eller støttebehov i forhold til at kunne mestre eget liv. 

Under opholdet

Under dit ophold på korttidscentret møder du social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og ergo- og fysioterapeuter.

Vi holdes opfølgningsmøder, hvor du sammen med personalet sætter mål for dit ophold.

Under opholdet evaluerer vi, sammen med dig, dine pårørende, personalet og kommunens visitator.

Praktiske oplysninger

Der er egenbetaling på et ophold på korttidscentret. Egenbetalingen dækker forplejning og servicepakke (vask, rengøring mm.)

Betaling opkræves månedsvis bagud, og der tilsendes faktura. Du skal selv sørge for transport til og fra Korttidscentret.