Integrationspolitikken udgør den samlede ramme for Tønder Kommunes integrationsindsats og beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og målsætninger  for området.

Strategien for integration af flygtninge i Tønder Kommune sætter retning for hvordan vi opnår politikkens vision om, at flygtninge bliver aktive medborgere. Kort sagt; hvordan vi får politikken til at leve.

Integrationspolitikken og de i strategien beskrevne indsatser følger den til enhver tid gældende nationale lovgivning på området, hvor Integrationsloven, Udlændingeloven, Danskuddannelsesloven og Repatrieringsloven er de centrale lovgivninger.

I lovgivningen er der klart opstillede forpligtigelser både for den enkelte flygtning og den kommune, som beriges en flygtning. Integrationspolitikken samt strategien skal ses i sammenhæng med Tønder Kommunes øvrige politikker, strategier og kvalitetsstandarder inden for følgende politikområder:

  • Arbejdsmarked
  • Voksen Social
  • Børn & Familie, Ungeindsatsen
  • Skoler & Dagtilbud
  • Sundhed, Kultur & Frivillighed
  • Pleje & Omsorg

Læs Strategien for integration af flygtninge

Læs Strategien for integration af flygtninge 2024-2027 i en webtilgængelig version