Hvem gælder det?

Du kan modtage rådgivning og økonomisk hjælp til at genbosætte dig i dit hjemland eller tidligere opholdsland, hvis du har opholdstilladelse i Danmark på baggrund af din status som:

 • flygtning
 • familiesammenført til flygtning
 • anden familiesammenført udlænding, som har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år
 • udlænding, som har opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændinge-loven af 1983, eller som er født i Danmark som efterkommere af disse
 • dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab

Ønsker du at vende tilbage til dit hjemland kan vi efter en individuel vurdering hjælpe dig med eksempelvis:

 • rejseudgifter
 • transport af personlige ejendele
 • indbo i ny bolig
 • skolegang, hvis der er skolesøgende børn
 • indkøb og transport af erhvervsudstyr, hvis du vil etablere dig som selvstændig
 • sygeforsikring
 • nødvendigt medbragt medicin

Har du som flygtning ikke mulighed for at forsørge dig selv, har du også mulighed for at søge om løbende månedlig bistand (reintegrationsbistand).

For at få denne månedlige bistand, skal du enten være fyldt 55 år, være berettiget til førtidspension eller være fyldt 50 år og ude af stand til at forsørge dig selv.

Sådan gør du

Dansk Flygtningehjælp kan rådgive dig (også med tolkebistand), der ønsker at vende hjem.

Læs mere på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside

Ring på: Tlf. 33 73 50 00 eller skriv til atvendehjem@drc.dk.

Læs mere og kom videre på: www.atvendehjem.dk

Læs mere

Gå til Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside