Med en IGU (integrationsgrunduddannelse) får alle 18 – 49 årige flygtninge og alle familiesammenførte, inkl. flygtninge under særlovene (afghanere og ukrainere) mulighed for at blive ansat og opkvalificeret i et 2-årigt forløb i en virksomhed, såfremt du har været mindre end 20 år i Danmark.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et 2-årigt ordinært ansættelsesforløb, der omfatter en lønnet praktik på en virksomhed og et 23 ugers skoleforløb, hvor der ydes uddannelsesgodtgørelse.

Formålet med IGU’en er at sikre arbejde og opkvalificering af de pågældende flygtninge og familiesammenførte.

Lønniveauet på IGU-forløbet er minimum EGU-sats eller 1.- 2. års elevløn.

Hvis du vil vide mere om IGU, kan du læse mere om ordningen på https://www.integrationsviden.dk/beskaeftigelse/igu

Kunne en IGU være noget for dig, så tag fat i den sagsbehandler i kommunen.

Integration


Åbningstider

Fremmøde

Mandag - onsdag

10 - 15

Torsdag

10 - 17

Fredag

10 - 13

74 92 92 92 Sikker mail Integration OBS: Når du sender en sikker mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde er e-mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som for eksempel dit personnummer.