Om grundlovsceremonien

I Tønder Kommune holder vi grundlovsceremoni to gange om året.

Næste gang er tirsdag den 19. september 2023 kl. 14. 

Sidste frist for at søge var tirsdag den 29. august 2023.

Du skal selv tilmelde dig grundlovsceremonien. Det gør du ved at klikke på Tilmelding til Grundlovsceremon i selvbetjeningsboksen nederst på denne side. Når du har tilmeldt dig ceremonien, modtager du en kvittering.

​​​​​​​Hvem kan deltage i grundlovsceremonien?

Du kan kun tilmelde dig, hvis du bor i Tønder Kommune. Til ceremonien er der plads til alle de ansøgere, der er bosat i Tønder Kommune.

For at deltage i grundlovsceremonien kræver det, at

  • du er optaget på en relevant lov om dansk indfødsret, hvor det fremgår, at du skal deltage i en grundlovsceremoni. Den aktuelle lov findes her
    Lovforslag om indfødsret (statsborgerskab)
  • Udlændinge- og Integrationsministeriet kan bekræfte, at du opfylder de lovmæssige krav vedrørende deltagelse i ceremonien (Vi indhenter denne bekræftelse)

Det er vigtigt, at Udlændinge- og Integrationsministeriet har modtaget din erklæring på tro og love om eventuelle strafbare forhold. Du kan ikke deltage i ceremonien, hvis ministeriet ikke har modtaget erklæringen rettidigt.

Det skal du have med til ceremonien

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto 

Ved grundlovsceremonien skal du underskrive en erklæring om, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere  grundlæggende  danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.   

I løbet af ceremonien skal du udveksle håndtryk med en repræsentant fra Tønder Kommune og underskrive en erklæring om at overholde Grundloven. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Borgerservice (Pia Jepsen) på telefon 74 92 91 73 eller e-mail pj1@toender.dk