Vær med til at reducere CO2-udledningerne fra byggeri og til at sætte fokus på Bæredygtigt byggeri.

Klimahandlesporet Bæredygtigt byggeri handler om at nedbringe CO2-aftrykket fra såvel offentlige som private byggerier. Vi vil fremme (multi)-genanvendelsen af byggematerialer i de enkelte byggerier og have mere klimavenlige byggepladser. Der skal være stort fokus på bæredygtighed i selve byggefasen, men også på vedligehold af bygningen i hele dens levetid.

Vidste du at

  • flere leverandører allerede nu kan opgive hvilket CO2-aftryk, fremstillingen af et produkt giver
  • der årligt anvendes cirka 10 mio. tons beton i Danmark, som giver en CO2-udledning per år på 1,5 mio. ton. Det udgør 3% af Danmarks samlede CO2-udledning (Kilde: Concito).

Hvor er vi i dag?
Udviklingen inden for det bæredygtige byggeri er i hastig udvikling og der er allerede i dag stort fokus på at opstille formelle og nationale krav, som bygherrer og leverandører skal leve op til. I Tønder Kommune arbejder vi proaktivt med bæredygtighed på kommunens egne bygninger, men vi har også et ønske om at skabe motivation hos den enkelte borger til at vælge grønne og bæredygtige løsninger, når der skal bygges og renoveres.

Dette skal vi nå.
Vi har i Tønder Kommune formuleret en række målsætninger og milepæle som vi pejler efter, inden for klimahandlesporet Bæredygtigt byggeri:

Vi vil blandt andet fokusere på at

  • overholde livscykluskrav (LCA) ved al nybyg go tilbyg fra 2024 og frem, uanset areal
  • reducere CO2-udledning ved vedligehold af kommunale ejendomme fra 2025 og frem
  • der før 2030 skal der være skabt motivation og ejerskab for bæredygtigt byggeri hos erhvervsliv og private
  • øge andelen af genanvendeligt materiale i forbindelse med drift og anlæg
  • genanvende byggematerialer fra Kommunen, inden for kommunens grænser
    minimere CO2-udledningn fra køretøjer, som anvendes til drift og vedligehold af veje

Hvad kan du selv gøre?
På den korte bane handler det om, at du er dig bevidst om valget af materialer, når du står over for renovering eller nybyg. Her skal du have fokus på at vælge materialer med et lavt CO2-aftryk, og som i højere eller mindre grad kan genanvendes. Du kan forhøre dig hos din leverandør, om der findes gode bæredygtige byggematerialer til det bygge- eller renoveringsprojekt du planlægger.

Miljøstyrelsen har også oprettet en hjemmeside, hvor man kan se, hvordan man kan gøre sin bolig klimaklar.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Eva Duedahl Klimakoordinator
Telefon 29 34 84 42
Mikkel Blønd Vestergaard Klimakoordinator
Telefon 21 29 62 18