Læs om, hvad DK2020 er, hvilke målsætninger der er formuleret og hvordan vi arbejder med klimahandleplanen i Tønder Kommune.

DK2020 er et projekt skabt til danske kommuner, med fokus på at opfylde Parisaftalens målsætninger. Et væsentligt element i at være en DK2020-kommune er, at man skal udarbejde en lokal forankret klimahandleplan, som skal sætte mål, beskrive indsatser og skabe handlinger, der sigter mod at reducere kommunens overordnede CO2 -udledning. Planen understøtter således den grønne omstilling og skal udmøntes i et samarbejde mellem borgere, virksomheder og øvrige interessenter frem mod 2050.

Vores Klimahandleplan anviser en vej, som gør det muligt, på sigt, at vi kan udlede lige så meget CO2 som kommunen kan optage. Når den balance indtræffer er vi en såkaldt CO2-neutral kommune. Klimahandleplanen anviser også en vej for, hvordan vi håndterer de klimaforandringer og vejrmæssige udfordringer som indtræder i den kommende årrække.

Den overordnede målsætning er, at Tønder Kommune i 2030 vil nedbringe CO2-udledningerne med 55 % for landbruget og med 70 % for det resterende sektorer i kommunen, sammenlignet med niveauet i år 1990.

Vores Klimahandleplan er produktet af et stort og inddragende samarbejde mellem kommunen som organisation og erhvervslivet, borgere, politikere, organisationer og myndigheder. Arbejdet og indsatserne har udmøntet sig i syv klimahandlespor, med hvert sit fokus, som du kan læse mere om her på siden.

Kontaktperson

Mikkel Blønd Vestergaard Klimakoordinator
Telefon 21 29 62 18
Eva Duedahl Klimakoordinator
Telefon 29 34 84 42