Almene vandværker

Et alment vandværk er et fælles vandværk for mindst 10 husstande.

I Tønder Kommune er der i alt 27 almene vandværker med egen vandindvinding: Tre kommunalt ejede, ét statsligt og 23 private. Derudover er der tre vandværker, der ikke selv producerer drikkevand, med køber vand fra andre vandværker.

De kommunalt ejede vandværker hører under Tønder Vand A/S. Tønder Vand A/S er et datterselskab under Tønder Forsyning A/S, som er et selvstændigt selskab, der ejes af Tønder Kommune.

Tønder Vand A/S forsyner Højer by og omegn, Løgumkloster by og omegn samt Tønder by og omegn. Rømø forsynes også med drikkevand fra Tønder Vand A/S (undtagen Lakolk-området, som forsynes af Lakolk Vandværk), men her hentes drikkevandet fra Skærbæk Vandværk.

Du kan finde mere information Tønder Forsyning A/S på deres hjemmeside.

Renbæk Vandværk er et statsejet vandværk, der forsyner Renbæk Statsfængsel og omkringliggende ejendomme.

De 23 private almene vandværker drives som andelsselskaber med undtagelse af Lakolk Vandværk, som er privatejet. Brøns og Lakolk vandværker får vand fra Skærbæk Vandværk, mens Emmerlev Vandværk får sit vand fra Sdr. Sejerslev Vandværk.

Adresseliste for de almene vandværker finder du her. Her kan du også se information om vandets hårdhed.

I Tønder Kommunes Vandforsyningsplan er der mulighed for at se, hvilket vandværk der kan forsyne dig, hvis du ønsker vand fra et af vandværkerne.