Klimasporet Bæredygtigt byggeri arbejder på at nedbringe CO2 aftrykket i både offentlige byggerier, private byggerier og virksomhedsbyggerier, på tværs af kommunen som område. Dette både for, at nedbringe aftrykket i selve byggefasen, men også i løbet af hele bygningens levetid.

Vidste du, at

  • flere leverandører allerede nu, kan opgive hvilket CO2 aftryk, fremstillingen af et produkt giver
  • der årligt anvendes cirka 10 mio. tons beton i Danmark, som giver en CO2 udledning per år på 1,5 mio. ton. Det udgør 3% af Danmarks samlede CO2 udledning (Kilde: Concito).

Hvor er vi i dag?

Bæredygtigt byggeri og genanvendelse af byggematerialer har været i fokus i længere tid, men har haft begrænsede muligheder for implementering.

Der er fokus på selve arbejdet, og herved hvordan man bedst kommer i mål, så alle kan være med, på hvert sit niveau. Samtidig med dette fokus, sørger man for, at alle kan bidrage til at nedbringe udledningerne i byggeriet, uden at gå på kompromis med indeklimaet. Desuden vil man øge fokus på hvilke materialer, der fremmer muligheden for, at genanvende de anvendte byggematerialer.

Dette skal vi nå!

I samarbejde skal vi bidrage til, at nå målsætningerne fra Paris-aftalen, så vi kan blive CO2 neutrale i 2050 og tilpasse os klimaforandringerne.

Som en del af DK2020 klimahandleplanen i Tønder Kommune, vil vi arbejde for en fælles fremgangsmåde i et byggeri, uanset om man er privat eller offentlig bygherre.

Der skal arbejdes for at udvide kendskabet til bæredygtighed og hvilke krav man kan stille til materialevalg og genanvendelse, samt hvilken betydning de forskellige valg, kan have for indeklima og sundhed.

Hvad kan jeg selv gøre?

På den korte bane, gælder det om at øge bevidstheden i valget af materialer, så du i en renovering eller nybyg har fokus på valget af materialer som mindsker CO2 aftrykket, og som i større eller mindre grad kan genanvendes. Du kan forhøre dig hos din leverandør, om der findes bedre alternativer. Desuden har Miljøstyrelsen en hjemmeside, hvor man kan se hvordan man kan gøre sin bolig Klimaklar.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Vær med til at reducere CO2-udledningerne fra byggeri og til at sætte fokus på Bæredygtigt byggeri og genanvendelse af byggematerialer.