Klimahandlesporet Hvert Ton Tæller handler om inddragelse og samarbejde, for at gøre det meningsfuldt for alle i Tønder Kommune, at bidrage til vores fælles klimaindsatser.

Vidste du?

 • at flere landsbyer i Tønder Kommune allerede arbejder med klimaindsatser?
  Nogle ønsker bæredygtige boligområder, flere har etableret ”vild med vilje-arealer”, andre arbejder med fælles energiløsninger samt deleordninger og mange laver affaldsindsamlinger. Mange af jer er altså både interesserede i, og i gang med, forskellige klimaindsatser.

 • at klimamad ikke bare er godt for klimaet, men også for familiens pengepung? En gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn, kan bruges som eksempel. Hvis familien erstatter halvdelen af det hakkede oksekød med røde linser, i deres ugentlige spaghetti med kødsovs, sparer familien cirka 20 kroner og 18 kilo CO2 pr. måltid. Det er godt 1000 kroner og 930 kilo CO2 årligt.

Hvor er vi i dag?

Energi- og klimaregnskabet fra 2020, viser en samlet udledning på 980.282 ton CO2, for Tønder Kommune som helhed, altså hele det geografiske område. Vi udleder altså i gennemsnit 26,4 ton C02 per. indbygger, baseret på det samlede udledningstal fra 2020.

I Tønder Kommune ser vi også på vores egen CO2 udledning som virksomhed. CO2 udledningen fra kommunen som organisation, står for 2-3% af kommunens samlede udledning. Vi kan altså ikke komme i mål med CO2 reduktionerne alene.
Modsat de andre fire klimahandlespor, er det femte klimahandlespor mere ukonkret. Vi har valgt at kalde det ”Hvert Ton Tæller”, netop fordi at hvert eneste ton CO2 tæller, når det gælder reduktionen af udledninger. Der er blevet oprettet en arbejdsgruppe for dette klimahandlespor og når denne arbejdsgruppe mødes, er det en meget blandet gruppe. Der er både mange brancher repræsenteret og samtidig har helt almindelige borgere sagt ja til at bidrage. Der arbejdes med at sætte mål, vælge meningsfulde indsatser og lægge en plan for det videre arbejde frem til både år 2030 og 2050.

Arbejdet i gruppen fokuserer på disse syv overordnede fokusområder

 1. Kommunikation og Formidling.
 2. Inddragelse af børn og unge.
 3. Kommunens rolle og ansvar.
 4. Borgerens rolle og ansvar.
 5. Erhvervslivets rolle og ansvar, herunder iværksætteri og grøn adfærd.
 6. Natur og kultur, herunder klimafællesskaber og bevægelser m.m.
 7. Affald som ressource.

Dette skal vi nå!

Ligesom i de andre klimahandlespor, er målet at reducere CO2 udledningen med 70% i 2030 og blive CO2 neutrale i 2050 samtidig med at vi tilpasser os klimaforandringerne.

Klimaudfordringerne kan ikke klares af myndigheder og politikere alene – der skal handlinger til fra alle. Tønder Kommunes klimahandleplan er for hele kommunen. Planen skal indeholde indspil, handlinger og målsætninger der rækker langt ud – helt ud til den enkelte borger, forening og virksomhed.

Vi i Tønder Kommuner hverken kan, eller ønsker, at udvikle en klimahandleplan alene. Vi vil ikke blot udarbejde klimahandleplanen for andre men i stedet ønsker vi at udvikle en klimahandleplan med andre, herunder jer borgere, lokalsamfund, erhvervslivet, myndigheder - alle der gerne vil være med.

Hvad kan jeg selv gøre?

Arbejdet med klimahandleplanen er i gang. Det er nu, at du og alle andre har mulighed for at få indflydelse på hvad den skal indeholde, herunder indsatser, mål og idéer.

Vi vil rigtig gerne høre dine idéer, så gå gerne ind på den digitale flaskepost og send din gode klima idé ind.

Send en Digital flaskepost