Vær med til at reducere CO2, hvor du kan. Hvert Ton CO2 tæller og vi ønsker at samarbejde med borgere og erhvervslivet om en tværgående indsats i klimaets tjeneste.

Klimahandlesporet Hvert Ton Tæller handler om, at Tønder Kommune i et tæt samarbejde med borgere, landsbyer, foreninger, skoler og øvrige interessenter bidrager med meningsfuld kommunikation om og formidling af indsatserne i Tønder Kommunes klimahandleplan, ”Vores Klimahandleplan”.

Vidste du at

 • flere landsbyer i Tønder Kommune allerede arbejder med klimaindsatser?
 • nogle ønsker bæredygtige boligområder, flere har etableret ”vild med vilje-arealer”, andre arbejder med fælles energiløsninger samt deleordninger og mange laver affaldsindsamlinger
 • klimamad ikke bare er godt for klimaet, men også for familiens pengepung? En gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn, kan bruges som eksempel. Hvis familien erstatter halvdelen af det hakkede oksekød med røde linser, i deres ugentlige spaghetti med kødsovs, sparer familien cirka 20 kroner og 18 kilo CO2 måltid. Det er godt 1000 kroner og 930 kilo CO2 årligt. 

Hvor er vi i dag?
Energi- og klimaregnskabet fra 2020 viser en samlet udledning på ca. 953.000 ton CO2, for Tønder Kommune som helhed, altså hele det geografiske område. Vi udleder altså i gennemsnit ca. 25 ton C02 per. indbygger, baseret på det samlede udledningstal fra 2020.

Modsat de øvrige klimahandlespor i ”Vores Klimahandleplan” er dette klimahandlespor bygget omkring mindre, men mere konkrete og borgerrettede indsatser. Sporet har i høj grad til formål at udbrede kendskabet til det overordnede arbejde med klima og grøn omstilling i Tønder Kommune via bl.a. Vores Klimahandleplan, men også at understøtte den enkelte borger i forståelsen af, at også små indsatser har betydning.

Mød os på messer og udstillinger rundt omkring i Kommunen, til en snak om DK2020 og Vores Klimahandleplan. 

Dette skal vi nå.
Som det også er gældende for de øvrige klimahandlespor, er det overordnede mål for Tønder Kommune at reducere CO2- udledningen med 70% i 2030 og blive CO2-neutral i 2050, samtidig med at vi tilpasser os klimaforandringerne.

Klimaudfordringerne kan ikke klares af myndigheder og politikere alene – der skal handlinger til fra alle.

Vi vil her blandt andet fokusere på

 • genanvendelse, affaldssortering og samspil mellem den kommunale affaldsplan og Vores Klimahandleplan
 • at skabe øget klimabevidsthed blandt børn og unge
 • at få mere fokus på klima i undervisningen i Kommunens skoler
 • at skabe og finde grønne ambassadører
 • at sikre kontinuerlig kommunikation, formidling og dialog på tværs af klimahandlesporene
 • at skabe nye partnerskaber for klimaet
 • at bevare og fremme forståelsen af kulturlandskabet
 • at iværksætte flere naturprojekter, som fremmer biodiversiteten
 • at iværksætte flere erhvervsindsatser der er til glæde for klimaet

Hvad kan du selv gøre?

Arbejdet med klimahandleplanen er i gang. Det er nu, at du og alle andre har mulighed for at få indflydelse og være med til at hjælpe klimaet helt lokalt. Husk, at hvert ton CO2 du kan spare, tæller i det store klimaregnskab.