Hvem kan udfylde skemaet?

De fagprofessionelle i daginstitutioner og på skoler udfylder i samarbejde med barnets forældre indstillingsskemaet for skoler og institutioner.

Derudover kan forældre også indstille til PPR. Ønsker I som forældre selv at indstille jeres barn, bedes I kontakte PPR's daglige leder Joan Schmidt på e-mail josch@toender.dk eller tlf. 24 98 16 97.

Opfølgning

Indstillinger kan følges op med rådgivning, vejledning, sparring og/eller undersøgelser af barnets intellektuelle, følelsesmæssige, sproglige, sociale og motoriske udvikling. PPR's medarbejdere vurderer på baggrund af indstillingens indhold hvilke af ovenstående tiltag, der vil være hensigtsmæssige for barnets sag.

PPR benytter sig blandt andet af samtaler, observationer i institution/skole, pædagogiske test, psykologiske tests, motoriske tests, sproglige tests og supervision af personale.

I tilfælde, hvor det vurderes relevant udarbejdes en Pædagogisk, Psykologisk Vurdering (PPV).

Aktindsigt/fortrolighed

Indstillinger registreres i kommunens journalsystem, som er omfattet af aktindsigt og fortrolighed.

PPR-indstillingsskema

Benyt indstillingsskemaet, hvis I efter forudgående samtale med PPR er kommet frem til, at barnet bør indstilles.

Skemaet sikrer, at vi har de nødvendige stamdata og beskrivelser af barnet, og benyttes derudover til at afdække hvilke faggrupper fra PPR, der vil skulle bidrage til sagen.