Hvem kan udfylde skemaet?

Pædagoger, lærere og sundhedsplejerske skal i samarbejde med barnets forældre udfylde indstillingsskemaet for skoler og institutioner.

Derudover har forældre mulighed for selv at indstille til PPR ved at udfylde PPR indstilling for forældre.

Opfølgning

Indstilling følges op med for eksempel rådgivning, vejledning, sparring og/eller undersøgelse af barnets intellektuelle, følelsesmæssige, sproglige, sociale og motoriske udvikling. PPR kan for eksempel benytte sig af samtaler, observationer i institution/skole, pædagogiske test, psykologiske tests, motoriske tests, sproglige tests og supervision af personale.

Undersøgelsen kan afsluttes med en skriftlig udtalelse - en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV), såfremt det ønskes.

Aktindsigt/fortrolighed

Indstillinger bliver registreret i vores journalsystem, som er omfattet af aktindsigt og fortrolighed.

PPR-indstillingsskema

Benyt indstillingsskemaet, hvis I efter forudgående samtale med PPR er kommet frem til, at jeres barn skal indstilles til PPR.

Skemaet sikrer, at vi har de nødvendige stamdata omkring jeres barn, samt jeres oplevelse af barnets problemer.

Det benyttes af PPR til at finde frem til de faggrupper, der skal tage sig af jeres barns problemer.