Lettere behandling i PPR

Trives et barn ikke på grund af for eksempel angst, bekymringer, lavt selvværd, depressive adfærd, selvskadende adfærd eller spiseforstyrrelse? Er problemerne ikke så store, at de kræver henvisning til psykiatrien? Så kan "Lettere Behandling" være en mulighed.

Både forældre, øvrige omsorgspersoner eller fagprofessionelle kan indstille barnet ved at udfylde og indsende blanketten nederst på denne side.

Det er vigtigt at barnet/den unge og forældrene er indforstået med, at

  • de udfylder spørgeskemaer og andet materiale, som vurderes relevant
  • forældrene deltager i den indledende forsamtale og løbende efter behov
  • forældrene sørger for transport
  • forældrene bakker op om behandlingsforløbet og støtter barnet/den unge til vedvarende deltagelse og at overholde aftaler.

Når blanketten er sendt ind, vurderer vi  sagen og indkalder eventuelt barnet/den uge og forældrene og barnet/den unge til en forsamtale.

Hvis vi vurderer at barnet/den unges problemstillinger overstiger rammen for lettere behandling, bliver barnet/den unge henvist til Børn og Familie eller psykiatrien.