PPR er et kommunalt tilbud

Medarbejderne har faglig ekspertise inden for:

  • pædagogik
  • psykologi
  • tale-høreområdet
  • fysio- og ergoterapiområdet.

PPR arbejder med udvikling af rummelige og hensyntagende dagtilbud og skoler for alle børn og unge med vanskeligheder og handicap.

PPR er med til at sikre gode udviklingsmuligheder og undervisning.

Hvornår kan PPR hjælpe?

Når børn og unge:

  • ikke trives i skole eller daginstitution
  • udvikler sig langsomt (f.eks. forsinket i sin motoriske eller sproglige udvikling)
  • har et handicap
  • har faglige vanskeligheder
  • har adfærds-, kontakt- og trivselsvanskeligheder i skole- eller daginstitutionsregi
  • har tale-, høre- og sprogvanskeligheder.

Hvem kan henvende sig til PPR?

Forældre

Hvis du oplever, at dit barn ikke trives i forskellige sammenhænge, kan du kontakte PPR. Det kan handle om derhjemme, i institution/ skole eller hvis dit barn har udfordringer med tale, sprog, hørelse eller det sansemotoriske.

Børn og unge

Børn og unge kan også selv henvende sig, såfremt de oplever at have brug for hjælp.

Fagpersonale

Du kan som fx pædagog eller lærer henvende dig, hvis du oplever, at et barn er i vanskeligheder. Du skal huske at aftale kontakten med forældrene, såfremt sagen ikke drøftes anonymt.

Der ydes også faglig vejledning/supervision af pædagogisk personale relateret til pædagogisk praksis.