PPR er et kommunalt tilbud

Hos PPR Tønder arbejder psykologer, pædagogisk psykologisk konsulenter, læringskonsulenter, talehørekonsulenter, fysio- og ergoterapeuter og den kommunale ordblindevejleder.

I et tæt samarbejde med forældre, dagtilbud og skoler har PPR Tønder til opgave at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i alderen 0-17 år.

PPR Tønder bidrager med vejledning, rådgivning og faglige undersøgelser i forbindelse med indlæring, trivsel, adfærd, sprog og motorik.

PPR Tønder løser både opgaver i forhold til enkelte børn, børnegrupper og læringsfællesskaber.