Hvad er Åben Anonym Rådgivning?

Åben Anonym Rådgivning er et tilbud til familier, børn og unge. Her har du mulighed for anonym rådgivning, enten via fremmøde eller ved at ringe.

Åben Anonym Rådgivning er bemandet med psykologer og pædagogiske konsulenter.

Hvad kan du bruge Åben Anonym Rådgivning til?

Rådgivningen kan for eksempel handle om

  • børns opdragelse, trivsel og udvikling
  • forældrenes indbyrdes forhold, og barnets oplevelse heraf
  • skilsmisse
  • udfordringer i forhold til at være ung
  • reaktioner på for eksempel sygdomsforløb eller andet omkring barnet og familien
  • læringsmæssige problemstillinger

Du kan opleve at blive sendt videre til andre instanser, som vi vurderer bedre kan hjælpe dig med din konkrete problemstilling.

Anonymitet

Vi registrerer ikke dine oplysninger, og der sender ikke oplysninger til eksterne samarbejdspartnere, institutioner, skoler eller myndigheder.

Akut hjælp, terapi eller behandling

Åben anonym rådgivning er ikke terapi, behandling eller sagsbehandling. Rådgivningen har ikke en akutfunktion.

Ved akut behov skal du tage kontakt til egen læge.

Rådgivning med fremmøde

Første torsdag i hver måned på Holmevej 2, 6270 Tønder

  • Kl. 15 - 17 

Sidste torsdag i hver måned på Nyboder 25, 6520 Toftlund

  • Kl. 15 - 17 

Der er ingen rådgivning i skolernes ferie.

Rådgivning via telefon

Alle andre torsdage kl. 15  - 17 på telefon 21 30 78 90.

Der er ingen rådgivning i skolernes ferie.