Som udgangspunkt kræver alt byggeri en tilladelse, og alt byggeri skal registres i BBR - også bygninger under 10 m²

Du skal søge om dette med NemID via den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø.

Tekniske installationer og andre faste konstruktioner som solceller, legepladser, master, skilte, flagstænger m.m. kræver i visse tilfælde en tilladelse. Du bør altid rådføre dig med kommunen, inden du opfører sådanne konstruktioner.

Der er byggeri, der er undtaget for krav om byggetilladelse.

Her er et par eksempler

 • Gylletanke, siloer, ensilagepladser
 • Garage, carporte og lignende bygninger op til maksimalt 50 m2 samlet på grunden
 • Indvendig ombygning af boligareal. Der må ikke ske en udvidelse af boligarealet.

Servicemål for byggesager

Almindelige byggesager: 2-4 uger
Erhvervsbyggeri: 2-4 uger
Byggeansøgninger, som er fuldt oplyste, tilstræbes straksbehandlet.

Kræver mit byggeri andre tilladelser?

Du skal også være opmærksom på om dit byggeri kræver andre tilladelser end bygge-tilladelse. Det kan for eksempel være:

 • Tinglyste servitutter
 • Lokalplaner
 • Byplanvedtægter
 • Bygge- og beskyttelseslinjer
 • Fredninger
 • Vejlovgivningen
 • Planloven
 • Udstykningsloven
 • Landbrugsloven
 • Naturbeskyttelsesloven.

Læs mere om byggeriets regler i bygningsreglementet

Hvad koster en byggetilladelse?

Byggesagsgebyret bliver beregnet ud fra den tid der er anvendt. Det betyder, at gebyrstørrelsen afhænger af den tid som administrationen bruger på en ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse af byggearbejder. Gebyret er afhængigt af, hvor fyldestgørende ansøgningen er i forhold til tegninger og oplysninger, og om ansøgningen kræver dispensation.

Prisen er 783 kr. pr. time.

Selvom om du trækker din ansøgning tilbage, inden vi giver en tilladelse, skal du betale gebyr for byggetilladelse, anmeldelse og dispensationer.

Hvornår beregner vi ikke et gebyr?

 • Vi beregner ikke et gebyr for almindelig borgerbetjening for eksempel spørgsmål til vejledninger og ansøgningsskemaer
 • Vi beregner ikke et gebyr på behandling af ansøgninger om legepladsudstyr
 • Afslag på ansøgninger/anmeldelser

Hvor længe er en tilladelse gyldig?

En byggetilladelse, tilladelse til nedrivning eller andet byggearbejde bortfalder, hvis byggearbejdet ikke er påbegyndt inden et år fra tilladelsens dato.