Bygge- og beskyttelseslinjer

Her finder du ansøgningsskema til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §§ 16, 17, 18 og 19.

Ansøgninger til sol- og vindenergiprojekter (VE-projekter)

Der er i øjeblikket ikke en åben ansøgningsrunde for vedvarende energi projekter.

Opstilling af stillads, container eller lift

Skal du brug opstille container, stillads eller lift på vej, fortov, p-plads, torv med videre, skal du søge tilladelse.

Landzonetilladelse

Du skal søge landzonetilladelse, hvis du vil udstykke, opføre nyt eller ændre anvendelsen af en bygning eller et areal.

Anke- og klagemuligheder

Du kan klage over afgørelser vedrørende byggeloven og bygningsreglementets bestemmelser.

BBR - Bygnings- og Boligregisteret

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger.

Legepladser og legepladsredskaber

Her finder du krav til legepladser, ansøgningsskema og tilsyn af legepladser.

Solenergianlæg

Hent hjælp til at finde ud af, om det kræver byggetilladelse for at opsætte solceller eller solfangere på din ejendom.

Byggeriets regler

Hvis du vil opføre et nyt byggeri, skal du søge byggetilladelse digitalt.

Tidsbegrænset byggetilladelse

Transportable konstruktioner, tidsbegrænsede byggetilladelser og indretning af arrangementspladser.

Byggesagsarkiv

I det digitale byggesagsarkiv er der tegninger, byggetilladelser og andre dokumenter fra byggesagerne.

Byggetilladelse

Ansøg om byggetilladelse og se krav til byggeri samt byggesagspriser.

Bevaringsværdige bygninger

Bygninger med arkitektoniske, kulturhistoriske eller beliggenhedsmæssige kvaliteter.

Byfornyelse

Søg midler til byfornyelse