Formålet med Højer Byfond er at yde økonomisk støtte til restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige og fredede huse i Højer og derigennem styrke byens særegne kulturmiljø.

Bygningsejere i Højer kan løbende søge om støtte til restaurering gennem fonden. Ansøgningsskema og kriterier kan downloades via selvbetjeningslinks øverst på denne side.

Der kan blandt andet ydes støtte til at restaurere og sætte facader, vinduer og døre eller tag i stand – eller retablere bygningselementerne på ny.

Det er bestyrelsen for Højer Byfond, som vurderer ansøgninger og tildeler eventuel støtte. Der gives støtte fire gange om året.

Højer Byfonds bestyrelse består af

  • Eske Møller, projektleder og arkitekt m.a.a., formand, udpeget af Realdania
  • Preben Linnet, kommunalbestyrelsesmedlem, udpeget af Tønder Kommune
  • Anne Marie Overgaard, museumsinspektør, udpeget af Museum Sønderjylland
  • Steffen Jensen, foreningen Nordfrisiske/Vestslesvigske Ildsjæle, udpeget af foreningen

Ansøgningsfrister

Fristerne for at søge om støtte fra byfonden i 2021 er:

  • 15. februar
  • 15. maj
  • 15. august
  • 7. november

Stilblad

For at formidle hovedtrækkene af Højer bys karakteristiske byggeskik og
beskrive hvilke elementer Højer Byfond eksempelvis yder støtte til, har vi udgivet en samling stilblade.

Se stilblade for Højer Byfond

Kontakt vedrørende Højer Byfond

Caroline Albrechtsen
Telefon 74 92 91 96