Tillægget omhandler anlæggelse af et rørbassin, i forbindelse med det resterende fælleskloakerede område i Øster Højst. Rørbassinet vil fungere som et sparebassin, for tilbageholdelse af vand i kloaksystemet ved kraftige regnhændelser. Derved vil mængden af overløb i området nedsættes betragteligt. Et forslag til tillægget har inden endelig vedtagelse, været i offentlig høring fra den 22. marts til 23. maj 2024

Se tillægget