Det er blevet populært at sejle på SUP (Stand Up Paddleboard), og snart er det også muligt at sejle med dem på Vidåen i Tønder. Fra den 16. juli bliver det nemlig tilladt at sejle på strækningen mellem Jernbanebroen ved Provst Petersens Vej og Søndergadebroen.

Da der kom et borgerønske om at kunne sejle med SUP på Vidåen, blev der fra politisk side taget godt imod idéen, og forvaltningen gik i gang med at udarbejde et tillæg til det eksisterende sejladsregulativ for kommunens vandløb.

Naboer og interesseorganisationer blev inddraget i arbejdet for at kunne tage hensyn til beboere i området samt især ynglefugle. Forslaget om at tillade SUP var herefter i offentlig høring i otte uger, og derefter er tillægget til sejlandsregulativet blevet vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget.

Tilladelsen til at sejle med SUP gælder foreløbig i tre år, hvorefter ordningen skal evalueres.
Det er tilladt at sejle i perioden 16. juli til 29. februar fra solopgang til solnedgang. Boards skal sættes i ved vigen ved Sparekassebroen, og man skal sejle med mindst tre meters afstand til den bred, hvor der ligger huse. Det er ikke tilladt at leje SUP ud til sejlads på Vidåen.

Ud over SUP gælder den nye tilladelse også for vandcykler. Der bliver sat et skilt op, som nøje forklarer og viser de forskellige regler for SUP og vandcykler.


Poul Erik Kjær, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, siger, at han er rigtig glad for, at Tønder Kommune nu kan tilbyde borgerne muligheden for at bruge SUP på Vidå.

”Vi har haft en god dialog med ejerne af private grunde ned til strækningen og med interesseorganisationer. De særlige regler for at bruge SUP og vandcykler gør, at der bliver taget hensyn til både naboerne, fugle og den øvrige natur”, siger Poul Erik Kjær.