Velfærdsstaten står i de kommende år overfor store sociale udfordringer, som ikke er muligt at løse alene ved hjælp af de løsninger, vi kender i dag. Ingen offentlig organisation, virksomhed eller frivillig organisation kan klare fremtidens sociale udfordringer alene.

Det er udgangspunktet for Tønder Kommunes nye strategi for partnerskaber med NGO’er og lokale sociale foreninger, som de folkevalgte politikere i Tønder Kommune vedtog på det seneste kommunalbestyrelsesmøde.


En sådan strategi giver ifølge Barbara Krarup Hansen, forkvinde for Socialudvalget i Tønder Kommune, god mening:

"I Tønder Kommune er vi privilegerede. Rundt om i kommunen tilbyder NGO’er og frivillige sociale organisationer allerede i dag aktiviteter eller kaffe på kanden til sårbare eller udsatte borgere. Et endnu tættere samarbejde mellem Tønder Kommune og NGO’erne er vejen til at opnå en styrket kvalitet i opgaveløsningen til de mest sårbare borgere i Tønder Kommune", siger Barbara Krarup Hansen.

Tønder Kommune har i flere år arbejdet med partnerskaber på det sociale område, og de mange succeser fra dette arbejde har dannet grundlag for indholdet i strategien, da det er helt naturligt at fortsætte og udvikle dette og gøre endnu mere af det, der virker.


Strategien sætter retning for, hvordan man styrker samarbejdet i partnerskabsaftaler med NGO’er og frivillige organisationer ved konkret at udpege fem centrale emner. Erfaringer har nemlig vist, at ved at sætte fokus på netop disse emner, så udvikles partnerskabet succesfuldt.

De fem emner er:

  • Fælles udvikling og læring i partnerskabet
  • Stærke relationer
  • Størst mulig bevarelse af NGO’ernes DNA
  • Krav om mål og effekt – partnerskabet skal give merværdi for borgerne
  • Styrke frivilligheden

Ofte indgås partnerskabsaftaler for en tidsafgrænset periode og indeholder beskrivelse af mål for partnerskabet.

Mest meningsfulde løsninger
I  partnerskabsaftalerne er der lagt op til, at den enkelte forening i samarbejde med kommunen finder de bedste løsninger ud fra deres erfaringer og kompetencer. Det betyder, at både kommune og NGO’er/foreninger kan byde ind med hver deres løsninger ud fra eget ståsted. At parterne er forskellige er en styrke, da det netop er i forskelligheden, at nytænkning og nye løsninger opstår.

"Det handler om, at vi sammen finder de bedste og mest meningsfulde løsninger. Det kan vi kun, hvis vi lader hinanden gøre det, vi er bedst til. Derfor er jeg overbevist om, at denne metodefrihed giver de bedste resultater", udtaler Barbara Krarup Hansen.

Bag den nye strategi ligger et længere forløb, hvor Frivillighedsrådet og mange frivillige organisationer er kommet med inputs og idéer til strategien, som der målrettet er arbejdet hen imod.