Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd hyldede i går aftes det lokale erhvervsliv ved en stort anlagt prisuddeling på ECCO Conference Center.

Prisuddelingen har været en årligt tilbagevendende begivenhed siden 2017, og har med årene haft vokseværk, så prisuddelingsfesten i dag omfatter hele fem prisuddelinger.

Sidste år gjorde corona-situationen dog, at prisuddelingen måtte aflyses, hvorfor det var et kærkomment gensyn med den populære prisuddeling, der i mellemtiden har skiftet navn fra Awardshow til Erhvervslivets Prisuddeling.

I alt blev der uddelt fem priser i løbet af aftenen, og de fordelte sig således:

Vinderen af Erhvervsprisen'21 blev fundet gennem afstemning på aftenen. Her løb M. Poulsen/LØMA med flest stemmer og dermed den eftertragtede hæder.

Via samme fremgangsmåde blev Iværksætterprisen'21 uddelt. Den gik til Norlyk Distillery for at have udvist bemærkelsesværdigt engagement og initiativ, og for at være med til at fremme iværksætterkulturen i kommunen.

Den Sociale Virksomhedspris gik til Abild-virksomheden Mad & Service for virksomhedens store indsats for at skabe et rummeligt arbejdsmiljø, hvor der er plads til alle - uanset baggrund og udfordringer.

Erhvervsprisen blev givet til M. Poulsen/LØMA for at have udmærket sig særligt i året, der er gået, og som aktivt er med til at bidrage til skabelsen af vækst, visioner og innovation.

Ungeprisen gik til Kloster Biler, fordi de er en ansvarlig, rummelig og social bevidst virksomhed, der yder en ekstra håndholdt indsats, når det er nødvendigt.

Og til sidst men ikke mindst løb Zebotek med Initiativprisen. Prisen modtog Zebotek for at have ydet et ekstraordinært initiativ, som forventeligt vil medføre en positiv udvikling for Tønder Kommune og/eller branding af Tønder Kommune


FAKTA:

Erhvervsprisen
Erhvervsprisen overrækkes til en virksomhed eller person fra det lokale erhvervsliv i Tønder Kommune, der har udmærket sig særligt i året, der er gået, og som aktivt bidrager til skabelsen af vækst, visioner og innovation. Virksomheden eller personen fornyer sig og lader sig ikke begrænse af, hvad man gjorde, man skaber værdi ved at tænke nyt, har visionen om vækst og gør en forskel for lokalområdet.

Iværksætterprisen
Iværksætterprisen tildeles én virksomhed/person, der har haft modet til at etablere virksomhed eller har overtaget en virksomhed i Tønder Kommune inden for de tre seneste kalenderår, og som har udmærket sig positivt inden for iværksætteriets ædle kunst.

Den Sociale Virksomhedspris
Den Sociale Virksomhedspris uddeles én gang om året af Arbejdsmarkedsudvalget til en eller flere lokale virksomheder, som udviser socialt engagement. Virksomheden skal have set idéen i at ansætte borgere i småjobs, gør noget særligt for arbejdsmiljøet eller sygefraværet.


Ungeprisen
Ungeprisen uddeles til en person, forening eller virksomhed, der har gjort en forskel for at få en eller flere unge i uddannelse eller job.

Initiativprisen
Initiativprisen gives til en virksomhed, organisation eller enkeltperson, som i det forgangne år har ydet et ekstraordinært initiativ, som forventeligt vil medføre en positiv udvikling for Tønder Kommune og/eller branding af Tønder Kommune. Prisens formål er at sætte fokus på de virksomheder, som har gjort en ekstraordinær indsats, dels i egen virksomhed og dels for lokalområdet. Det er bestyrelsen der udpeger vinderen.