I forbindelse med prisuddelingen i 2021, uddeler Tønder Kommune ekstraordinært fire coronarelaterede indsatspriser.

Alle kan indstille en forening, frivillige i foreninger eller andre personer.

Kriterierne for indstillingen er

På trods af at være udfordret af corona-nedlukningen og restriktionerne er der i Tønder Kommune i 2020 og 2021  blevet

  • gjort en særlig aktiv indsats for at fremme aktivitet og/eller fællesskab
  • tænkt nyt i forhold til fastholdelse af aktiviteten eller kontakten til medlemmer/borgere
Ansøgningsfrist 6. september 2021