Medlemmer

Ældrerådet er valgt den 16. november 2021 for en fire-årig periode, dvs. fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Rådet består af 13 medlemmer med repræsentanter fra de seks tidligere kommuner.

Medlemmerne 

Bredebro
Joan Ehmsen
Tove Møller

Højer
Steen Christensen
Boh Tygesen

Løgumkloster
Jytte Jensen
Anders Nissen

Nørre-Rangstrup
Anneline Nielsen
Paul Skøtt

Skærbæk:
Kiirsten Schmidt
Rita Westergaard

Tønder:
Inger Lauridsen
Esther Andersen
Allan Poulsen

Rådet har december 2021 konstitueret sig sådan:

Formand: Rita Westergaaard
E-mail: ulveholm@hotmail.com
Tlf. 20 42 71 14

Næstformand: Esther Andersen
Forretningsudvalg: Rita Westergaard, Esther Andersen og Anders Nissen 

Vedtægter for Ældrerådet

Der er valg til Ældrerådet næste gang i 2025 samtidig med valg til kommunalbestyrelse og regionsråd.

Ældrerådet

Bagerst fra venstre
Allan Poulsen, Inger Lauridsen, Joan Ehmsen, Anneline Nielsen, Boh Tygesen, Jytte Jensen, Steen Christensen, Anders Nissen

Forrest fra venstre
Kiirsten Schmidt, Esther Andersen, Rita Westergaard, Paul Skøtt