Medlemmer

Ældrerådet er valgt den 16. november 2021 for en fire-årig periode, dvs. fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Rådet består af 13 medlemmer med repræsentanter fra de seks tidligere kommuner.

Medlemmerne 

Bredebro:
Joan Ehmsen, tlf. 30 26 62 47, e-mail: joehmsen@gmail.com 
Tove Møller, tlf. 61 39 22 96, e-mail: toveborg73@gmail.com

Højer:
Steen Christensen, tlf. 72 55 47 69, e-mail: mallehund@yahoo.dk
Boh Tygesen, tlf. 24 85 12 42, e-mail: bohtygesen.hoejer@mail.dk

Løgumkloster:
Jytte Jensen, tlf. 29 83 69 56, e-mail: jytte34@hotmail.com
Anders Nissen, tlf. 30 26 34 79, e-mail: janissen@live.dk

Nørre-Rangstrup:
Anneline Nielsen, tlf. 41 58 89 62, e-mail: annelineachner@gmail.com
Paul Skøtt, tlf. 30 54 12 34, e-mail: paul-skoett@outlook.dk

Skærbæk:
Kiirsten Schmidt, tlf. 24 98 73 32, e-mail: kiirsten.schmidt@gmail.com
Rita Westergaard, tlf. 20 42 71 14, e-mail: ulveholm@hotmail.com

Tønder:
Inger Lauridsen, tlf. 30 74 86 12, e-mail: ingervibe@icloud.com
Esther Andersen, tlf. 24 27 04 27, e-mail: estherandersen@hotmail.dk
Allan Poulsen, tlf. 61 72 09 21, e-mail: poulsendanmark@mail.tele.dk

Rådet har december 2021 konstitueret sig sådan:

Formand: Rita Westergaard
Næstformand: Esther Andersen
Forretningsudvalg: Rita Westergaard, Esther Andersen og Anders Nissen 

Vedtægter for Ældrerådet

Der er valg til Ældrerådet næste gang i 2025 samtidig med valg til kommunalbestyrelse og regionsråd.

Ældrerådet

Bagerst fra venstre
Allan Poulsen, Inger Lauridsen, Joan Ehmsen, Anneline Nielsen, Boh Tygesen, Jytte Jensen, Steen Christensen, Anders Nissen

Forrest fra venstre
Kiirsten Schmidt, Esther Andersen, Rita Westergaard, Paul Skøtt