Nogle tilskud udbetales ud fra bestemte nøgletal, Folkeoplysningsloven og lokale regler. Tre af puljerne skal du selv søge.

  • Tilskud til mindre renoveringsopgaver
  • Tilskud under udviklingspuljen
  • Tilskud til større materialekøb

Vi sidder parat til at hjælpe dig, så ring til os, hvis du har brug for yderligere vejledning.

Ansøgningsskemaer og vejledninger

På Fritidsportalen, kan du blandt andet læse mere om de enkelte tilskudsordninger og finde ansøgningsskemaerne. Det kræver at du logger ind på portalen.

Læs mere på Fritidsportalen

Ansøgningsfrister

Der er løbende ansøgningsfrist for alle tilskudspuljer.

Kontaktperson

Jasmin Helledie Projektmedarbejder, foreningskonsulent
Afdeling Sundhed, Kultur & Frivillighed
Telefon 21 42 96 25