Du skal søge om tilladelse samt færdigmelde et gravearbejde på arealer i Tønder Kommune.

Tønder Kommune er tilmeldt "Råden Over Vejareal" (tidligere WebGT).

For at søge gravetilladelse, skal du søge via selvbetjeningsløsningen.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til opgravning skal være søgt og opnået før et arbejde kan igangsættes på følgende:

  • Opgravninger i kommunale veje, arealer og pladser
  • Opgravninger i private veje og private fællesveje indenfor byområder
  • Opgravninger i samtlige veje, pladser og arealer på Rømø.

Betingelser

Gravetilladelse gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med retningslinjer for udførelse af ledningsarbejder som beskrevet i følgende:

  • "Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje", af oktober 2016
  • "Udbudsforskrifter for ledningsgrave og Dansk Standards DS 475"
  • "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord"
  • Særlige vilkår stillet af Tønder Kommune og ved dette frivilligt accepteres af en-treprenøren.

Sagsbehandlingstiden kan forventes at være 8 arbejdsdage. I perioder (f.eks. ferietid) kan der dog være en længere sagsbehandlingstid.

Har du spørgsmål

Wegners Plads 2
6270 Tønder

Kontakt

Linda Reus Carstens
Afdeling Vej, Park og Arealdrift
Telefon 74 92 92 74

Support vedrørende programproblemer / udfyldelse eller andet

Kontakt

Vejdirektoratet
Tlf. 72 44 33 00
E-mail: vejman.dk@vd.dk