Trafiktællinger

Vi foretager løbende trafiktællinger, hvor vi også måler hastigheden.

Se resultaterne af trafikmålingen

De gule cirkler på kortet viser, hvor tællingen er foretaget. Zoom ind på kortet for at få vist en konkret vej.

Det øverste tal i den gule cirkel viser hvor mange biler, der kører pr. dag. Det nederste tal fortæller i hvilket år tællingen er foretaget. 

Øverst til venstre kan du skifte mellem at få oplyst antal køretøjer pr. dag, gennemsnitshastigheden eller antallet af lastbiler pr. dag.