Målet er, at du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til en videreuddannelse og beskæftigelse.

Ungdomsuddannelsen retter sig mod dig som ung, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse på ordinære vilkår med eventuel socialpædagogisk bistand. Du kan modtage et tilbud om ungdomsuddannelse umiddelbart efter undervisningspligtens ophør og indtil det fyldte 25. år.

Der kan være stor forskel på unge, som får tilbudt en STU – både funktionsnedsættelse, udgangspunkt og i behov.

Tønder Kommunes retningslinjer i forhold til STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse