Elever med særlige behov

Alle folkeskoler i Tønder Kommune tilbyder specialundervisning.

Distriktsskolelederen vurderer elevens behov og peger på en lokal løsning.
Vurderes det nødvendigt, kan elever i massive vanskeligheder visiteres til et centralt og specialiseret undervisningstilbud.

Indstilling til centralt tilbud

Arbejdsgang ved indstilling

  1. Distriktsskolelederen indstiller eleven til et centralt tilbud
    Indstilling sker på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering – læs mere på PPR's hjemmeside. LINK (link til PPR-info på ny hjemmeside).
  2. Tønder Kommunes visitationsudvalg træffer afgørelse om tilbud

Specialundervisningstilbud

Skærbæk Distriktsskole, Afdeling Cassiopeia
Tilbud målrettet elever med massive vanskeligheder inden for autismeområdet
Tilbuddet er for elever i 0.-9. klasse

Toftlund Distriktsskole, Afd. Høllevang
Tilbud målrettet elever i vanskeligheder inden for det sociale, følelsesmæssige og personlige område samt for udviklingshæmmede elever
Tilbuddet er for elever i 0.-9. klasse

Tønder Distriktsskole, Møgeltønder Skole
Tilbud målrettet elever i vanskeligheder inden for det sociale, følelsesmæssige og personlige område samt for udviklingshæmmede elever
Tilbuddet er for elever i 0.-9. klasse

Tønder Ungdomsskole
Tilbud målrettet elever i vanskeligheder inden for det sociale, følelsesmæssige og personlige område samt for udviklingshæmmede elever
Tilbuddet er for elever i 7.-9. klasse

Har du brug for mere information?

Kontakt dit barns skole eller Børn og Skoleforvaltningen

Kontakt

Marianne Garder Admimistrativ leder for PPR & Specialpædagogik
Afdeling Børn og skoleforvaltningen
Telefon 74 92 96 40