I modtageklasser er der særligt fokus på undervisning i det danske sprog.

Undervisningen foregår på hold i et tæt samarbejde med almenklasserne. Et hold kan fra skoleåret start højst rumme 18 elever.

  • Alle elever af anden etnisk herkomst indskrives på den nærmeste distriktsskole
  • Skolens leder vurderer og beslutter i samarbejde med forældrene det konkret undervisningstilbud

Mere information