• Alle elever i folkeskolen skal modtage undervisning så tæt på almenområdet som muligt
  • Elever skal normalt modtage undervisning på nærmeste distriktsskole
  • Skolerne skaber mulighed for, at alle elever modtager undervisning svarende til deres kompetencer og potentialer
  • Specialundervisning og specialpædagogisk bistand/støtte er om muligt en integreret del af den almene undervisning og pædagogiske indsatser