Indhold

Vis omverdenen, at din virksomhed tager lokalt socialt ansvar

Tønder Kommune anerkender virksomheder

Tønder Kommune vil gerne anerkende de lokale virksomheder, der udviser stor rummelighed, fleksibilitet og ansvarlighed. Især når det kommer til at hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job.
Borgmester Jørgen Popp Petersen

Her er nogle af fordelene ved at arbejde med virksomhedens sociale profil

 • Positiv synlighed i lokalsamfundet - virksomheden gør en forskel
 • Kunder belønner ofte virksomheder, der tager et socialt ansvar
 • Mærket kan bruges i virksomhedens branding og marketingstrategi
 • Virksomheden skiller sig ud som ”noget særligt”
 • Virksomheden bliver mere attraktiv, når der skal findes nye medarbejdere

Tildelingen sker ud fra følgende kriterier

Minimum 5 % af virksomhedens ansatte skal i en periode på tre måneder have været ansat i/eller omfattet af en eller flere af følgende ordninger

 • Ansættelser i småjobs
 • Virksomhedspraktik
 • Ansættelse med løntilskud
 • Fleksjob
 • Skånejob for førtidspensionister
 • Delvis raskmelding
 • Ledige ansat i jobrotation
 • Voksenlærlinge
 • EGU (Erhvervsgrunduddannelse)
 • IGU (Integrationsgrunduddannelse)
 • STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Herudover stilles der følgende krav

 • AUB-ordningens krav er opfyldt (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag),
  med mindre man ikke er omfattet af ordningen.

Hvordan kan jeg blive CSR-certificeret?

Hvis du opfylder kravene, har du mulighed for at søge CSR-mærke Tønder Kommune fra april 2022 frem til 1. november 2022.

Digital indstillingsblanket og mere information omkring kriterierne for at komme i betragtning finder du på www.toender.dk

Modtagerne af CSR-mærke Tønder Kommune 2022-2023 offentliggøres ved et virksomhedsarrangement i november 2022.

Modtagerne får besked forud for arrangementet.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker mere information om CSR-mærket, er du velkommen til at sende en e-mail til virksomhedsservice@toender.dk, hvorefter du vil  blive kontaktet af en virksomhedskonsulent.

Om CSR-mærke Tønder Kommune

 • Med CSR-mærket ønsker Tønder Kommune at anerkende lokale virksomheder, der ansætter borgere i småjob, stiller virksomhedspraktikker til rådighed, løfter efter- og uddannelsesopgaver og har lærlinge, voksenlærlinge og jobrotationsprojekter.
 • CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility, der handler om, at virksomheder udviser social ansvarlighed og tager medansvar for samfundet.

Vær med til at gøre en forskel

Søg om Tønder Kommunes CSR-mærke 2022-2023