Som udlænding, der er fyldt 18 år og bosiddende i Tønder Kommune, har du mulighed for at modtage danskundervisning mod betaling af deltagergebyr.

Som modtager af en ydelse i jobcentret, kan der være mulighed for at modtage gratis danskundervisning. Kontakt venligst din sagsbehandler i jobcentret herom.

Hvis du er modtager af integrationsydelse, kan du få en danskbonus oven i din integrationsydelse i op til 6 måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvem har ret til Danskuddannelse?

Ret til danskundervisning gælder for alle nyankomne udlændinge bosiddende i Tønder Kommune, der:

  • er fyldt 18 år og har opholdstilladelse eller fast lovligt ophold i Danmark og er folkeregisteret i kommunen eller
  • har fast lovligt ophold i medfør af EU-regler om ophævelse af indrejse- og opholds begrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i Tønder Kommune.

Tilbuddet gælder også EU-grænsependlere, der arbejder i Danmark, eller har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.

Grønlændere, færinger og hjemvendte udlandsdanskere har mulighed for at deltage i samme tilbud som udlændinge ovenfor.

Flygtninge og familiesammenførte vil, som led i et integrationsprogram, få tilbud om Danskuddannelse allerede fra start.

Hvordan bliver jeg tilmeldt til danskuddannelse?

Ønsker du at deltage i danskuddannelse kan du enten rette henvendelse til Tønder Kommunes Integrationsafdeling via nedenstående mail eller telefonnummer. Du kan også henvende dig til sprogskolen.

Den aktuelle sprogudbyder i Tønder Kommune hedder UCplus Tønder.

Læs mere om UCplus Tønder på deres hjemmeside

Du kan kontakte dem på tlf. nr. 31 36 76 41 eller e-mail toender@ucplus.dk eller ved at henvende dig på én af deres to undervisningssteder. Der er undervisning i Nørregade 31, 1. sal. 6270 Tønder eller på Nyboder 25, 6520 Toftlund.

Brug for hjælp?

Har du brug for flere informationer, er du velkommen til at kontakte os.

Al kontakt skal ske via sikker E-mail eller personlig henvendelse til Integrationsafdelingen.

Kontakt


Åbningstider

Fremmøde

Mandag - onsdag

10 - 15

Torsdag

10 - 17

Fredag

10 - 13

74 92 92 92 Sikker mail Integration OBS: Når du sender en sikker mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde er e-mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som for eksempel dit personnummer.