Vær med til at reducere CO2 fra transport og udforsk alternative mobilitetsformer der gavner klimaet og det gode liv.

Klimahandlesporet Mobilitet handler om, at kommunen sammen med borgere, erhvervsliv og øvrige interessenter samarbejder om at reducere de CO2- udledninger der stammer fra transport og bringer alternative mobilitetsformer i spil, der gavner klimaet og det gode liv i Tønder Kommune.

Vidste du at

  • CO2-udledningen fra transport står for 10% af den samlede udledning i Tønder Kommune. Det lyder måske ikke af meget, men det svarer faktisk til ca. 95.000 ton CO2.
  • du udleder ca. 1 kilo CO2, når du kører 8 km i bil. Tager du bussen, toget eller metroen, kan du komme 17 kilometer længere med samme CO2-aftryk.

Hvor er vi i dag?
I Tønder Kommune udledte transportsektoren 95.082 ton CO2 i 2020. Udledningen kommer langt overvejende fra vejtransport, men også an andel kommer fra traktorkørsel samt en lille andel fra jernbanetransport, færgedrift og fiskeri.

Trafikselskaberne har planlagt en udfasning af de fossile brændsler i deres køretøjer, hvilket bland andet betyder, at jernbanetransporten i 2024 bliver omstillet til el-tog og dermed, at andelen af CO2-udledninger fra jernbanetransporten reduceres til nul. Også det lokale busselskab, Sydtrafik, har planer om at indføre el-busser i Syd- og Sønderjylland fra 2024.

Den store udfordring bliver at få reduceret CO2-udledningerne fra personbiler. Tønder Kommune er en geografisk store kommune med mange tyndt befolkede områder og flere steder er der ikke mulighed for udrulning af kollektiv transport. Personbiler er derfor en vigtig ressource som ikke vil forsvinde. Der kan dog med fordel ske en udskiftning af de mange benzin- og dieseldrevne biler, til biler der kører på fossilfri drivmidler.

Fordeling af CO2 udledning

Transportform

Ton CO2e

Vejtransport uden bus

56.037

Bus

1.557

Tog

968

Indenrigsfly

156

Færge og fiskeri

1.536

Non-road (traktorkørsel og lignende)

34.828

I alt

95.082

Dette skal vi nå.

I Tønder Kommunes ”Vores Klimahandleplan” er der formuleret en række målsætninger og milepæle for reduktionen af CO2 på mobilitets- og transportområdet

  • Mindst 30% af erhvervstransporten skal være omlagt til CO2- neutrale drivmidler i 2025, og 70% i 2030
  • Mindst 30 % af pendlere, borgere og turisters vejtransport skal være omlagt til CO2-neutrale drivmidler i 2025, og 70 % i 2030
  • Mindst 25% af den kollektive trafik skal være omlagt til CO2-neutrale drivmidler i 2025, og 100% i 2030.
  • Tønder Kommune er som virksomhed CO2-neutral på transportområdet før 2030

Hvad kan du selv gøre?

En af de ting du selv kan gøre, er at se på dine transportvaner og din kørselsadfærd. Er det muligt at starte din arbejdstid i toget, så du gør pendling til en del af din arbejdstid? Kan du tage toget i stedet for bilen?

DSB har gjort det muligt at lave et pendlertjek. Her kan man se, hvor meget man selv kan spare på CO2-udledningen og samtidig spare penge ved at vælge toget eller bussen fremfor bilen. Hvis man eksempelvis pendlede mellem Tønder og Esbjerg fem dage i ugen (40 gange i måneden) ville den månedlige besparelse ved at tage toget fremfor bilen lige nu være over 10.000 kr.

Beregn hvor meget du kan spare ved at tage toget eller bussen fremfor bilen

Kontaktpersoner

Eva Duedahl Klimakoordinator
Telefon 29 34 84 42
Mikkel Blønd Vestergaard Klimakoordinator
Telefon 21 29 62 18