Natura 2000

På EU-niveau arbejdes der på at beskytte en række plante- og dyrearter og en række naturtyper, der er karakteristiske eller sjældne på europæisk plan.

I Danmark er der udpeget 246 Natura 2000 områder, der dækker godt 8% af landets areal. I Tønder Kommune er der 6 Natura 2000 områder, med et samlet areal på 34.123 ha. Det er 19% af kommunens landareal.

Natura 2000 områder i Tønder Kommune

Tønder Kommune rummer mange værdifulde naturområder og med sine 6 Natura 2000 områder, er Tønder en af de kommuner i landet, der har flest Natura 2000 områder.

Læs mere