Spildevand

For almindelig beboelse er der to slags spildevand:

  • Husspildevand som er afløb fra køkken, bad og toilet
  • Tag- og overfladevand - regnvand fra tage og andre helt eller delvist befæstede arealer.

Spildevandsplan

I Spildevandsplanen kan du se hvordan spildevandet i dit område skal behandles nu og i fremtiden.

Se Spildevandsplanen her

Ansøgning og færdigmelding

Ansøgning om spildevandstilladelse og færdigmelding skal indsendes via Byg og Miljø. Se i boksen "Betjen dig selv" øverst på denne side.

Vejledning om ansøgning om spildevandstilladelse

Vejledning om færdigmelding

Læs mere