Akut forurening

En akut forurening kan være spild eller udledning af olie, kemikalier, gylle eller spildevand på jorden, til vandløb, søer eller havet.

Ved akut forurening - ring 112.

Hvis du opdager en forurening eller selv er ude for et forureningsuheld, så kontakt alarmcentralen (1-1-2) eller det lokale politi.

Akut forurening - hvad er det?

En akut forurening kan være spild eller udledning af olie, kemikalier, gylle eller spildevand på jorden, til vandløb, søer eller havet.

Forureningen kan stamme fra for eksempel virksomheder, olietanke, landbrug, tankbiler, renseanlæg eller skibe.
Tegn på forurening kan blandt andet være oliehinder, kraftig lugt, ændret farve af jord/vand eller døde fisk.

Opdager du en akut forurening, er det vigtigt at alarmere hurtigt. Det gør du ved at ringe 112, så forureningen kan blive stoppet og skaderne begrænset.

Hvordan gør du?

Inden du kontakter alarmcentralen eller det lokale politi, skal du være klar til at besvare følgende spørgsmål:

  • Dit eget navn og hvordan man kan få fat på dig
  • Forureningsstedet
  • Forureningens art og om muligt dens omfang
  • Forureningskilden hvis det er muligt

Miljøvagten bliver kontaktet af politiet. Det kan være, at miljøvagten efterfølgende har brug for at ringe tilbage til dig for at få flere oplysninger - selvfølgelig kun hvis du selv vil.

HUSK! - jo før en forurening bliver anmeldt, jo mindre bliver skaden på miljøet.

En hurtig indsats kan også begrænse de omkostninger, der kan følge med en forurening til for eksempel afværgeforanstaltninger og oprydning.

Hvem er Miljøvagten?

Miljøvagten bliver tilkaldt af Alarmcentralen og udgør sammen med politi, brandvæsen og andre myndigheder det sønderjyske beredskab.

Miljøvagten har til opgave at begrænse skader på miljøet så effektivt som muligt.

Miljøvagten råder over måle- og prøvetagningsudstyr og er parat til at rykke ud alle årets dage.

Hvad gør Miljøvagten?

Ved forureningsuheld skal Miljøvagten:

  • Opspore kilden til forureningen
  • Sikre at forureningen bliver stoppet
  • Rådgive indsatslederen (brandinspektøren)
  • Indsamle bevismateriale til eventuelt retsligt efterspil
  • Udstede evt. påbud
  • Efterkontrollere forureningsstedet