Hvis du ved din sygemelding oplyser, at du forventer at være sygemeldt i mere end otte uger, har dit jobcenter pligt til at følge op på din sygemelding senest otte uger fra din første sygedag. Sammen skal I lægge en plan for, hvordan du kan fastholde dit job, eller igen komme til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du  bliver indkaldt til en samtale, hvor du får de nødvendige informationer, og dit kontaktforløb tilrettelægges i samarbejde med din sagsbehandler.

Vi vil til samtalen tilrettelægge det videre opfølgningsforløb, som skal fremme raskmelding. Dette indebærer blandt andet indhentning af helbredsmæssige oplysninger, samarbejde med nuværende arbejdsgiver og eventuelt iværksættelse af mestringsforløb via kommunens sundhedsafdeling.

Se eventuelt filmen ”Hvornår har du ret til sygedagpenge?”

Kontakt Jobcenter Tønder - Sygedagpengeafdelingen


Åbningstider

Fremmøde

Telefontid

Mandag - onsdag

10 - 15

9 - 10

Torsdag

10 - 17

9 - 10

Fredag

10 - 13

9 - 10