Hvad kan borgerrådgiveren hjælpe med?

​​​​​​​​​​​​​​Borgerrådgiveren kan hjælpe borgere og erhvervsdrivende med at

 • forstå afgørelser, e-mails og breve fra kommunen
 • finde vej i den kommunale organisation
 • bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed
 • tilbyde mægling, hvis dette forventes at kunne løse konflikter mellem forvaltning og borger
 • yde vejledning i forbindelse med klager over kommunen og hjælpe med formulering af klagen
 • behandle klager over kommunens sagsbehandling, herunder sagsbehandlingstid, personalets optræden, medarbejdernes betjening af borgerne etc.

Borgerrådgiveren kan ikke

 • behandle sager, som er over et år gamle
 • træffe eller ændre afgørelser

Borgerrådgiveren kan heller ikke behandle klager over

 • det faglige indhold i kommunale afgørelser
 • forhold, der falder uden for kommunens virksomhed
 • forhold, der kan indbringes for lovhjemlede instanser
 • forhold, der er eller vil blive indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene
 • politiske beslutninger (for eksempel serviceniveau) eller over forhold, som har været bedømt af de stående udvalg, økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen
 • personale- og ansættelsesforhold i kommunen.

Ved fremsendelse af personfølsom data bedes nedenstående links benyttes

Borgerrådgiverens beretning

Borgerrådgiveren skal hvert år afgive en beretning til økonomiudvalget, som sender den til kommunalbestyrelsen til orientering. Dog aflægges den første beretning efter et halvt år.

Borgerrådgiverens beretning 2022

Borgerrådgiverens beretning 2021

Borgerrådgiverens beretning 2020

Borgerrådgiverens beretning 2019

Borgerrådgiverens beretning 2018

Sara Clausen Borgerrådgiver

Ring eller skriv til mig, hvis du har en sag, som du gerne vil vende.

Telefon 20 41 85 35