Stillingen som borgerrådgiver er lige nu ledig, så du kan desværre ikke kontakte en borgerrådgiver pt.

Hvad kan borgerrådgiveren hjælpe med?

​​​​​​​​​​​​​​Borgerrådgiveren kan hjælpe borgere og erhvervsdrivende med at

 • forstå afgørelser, e-mails og breve fra kommunen
 • finde vej i den kommunale organisation
 • bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed
 • tilbyde mægling, hvis dette forventes at kunne løse konflikter mellem forvaltning og borger
 • yde vejledning i forbindelse med klager over kommunen og hjælpe med formulering af klagen
 • behandle klager over kommunens sagsbehandling, herunder sagsbehandlingstid, personalets optræden, medarbejdernes betjening af borgerne etc.

Borgerrådgiveren kan ikke

 • behandle sager, som er over et år gamle
 • træffe eller ændre afgørelser

Borgerrådgiveren kan heller ikke behandle klager over

 • det faglige indhold i kommunale afgørelser
 • forhold, der falder uden for kommunens virksomhed
 • forhold, der kan indbringes for lovhjemlede instanser
 • forhold, der er eller vil blive indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene
 • politiske beslutninger (for eksempel serviceniveau) eller over forhold, som har været bedømt af de stående udvalg, økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen
 • personale- og ansættelsesforhold i kommunen.

Borgerrådgiveren skal hvert år afgive en beretning til økonomiudvalget, som sender den til kommunalbestyrelsen til orientering. Dog aflægges den første beretning efter et halvt år.

Borgerrådgiverens beretning 2019

Borgerrådgiverens beretning 2018