Find lokalplaner

Her kan du finde den lokalplan der gælder for din ejendom.

Kender du adressen eller matrikelnummer kan du søge i Hvad gælder for mig.

Se lokalenplanen i Hvad gælder for mig

Hvis du kender nummeret på lokalplanen eller kommuneplantillægget kan du med fordel bruge Plansystem.dk

Se lokalplanen eller kommuneplantillægget på Plansystem.dk 

Fakta om lokalplaner