Bargumsvej er en central vej i Tønder, der forbinder omfartsvejen med byens centrum. I perioden 2018-2022 er der sket fire politiregistrerede ulykker med lette trafikanter, hvoraf to personer kom alvorligt til skade. Derudover er et uheld indrapporteret som et skadestueuheld med en lettere tilskadekommen. Ulykkerne skyldes primært dårlig oversigt i krydsene, som er hæmmet af både hække og træer, hvilket kan skjule de lette trafikanter på den dobbeltrettede cykelsti.

For at forbedre synligheden af de lette trafikanter trækkes cykelstien ud til Bargumsvej i krydsområderne. Dette indebærer, at syv træer skal fældes for at give plads til cykelstiens nye placering. Projektet er støttet af statslige midler fra Den statslige trafiksikkerhedspulje.

Projektet har været grundigt undersøgt for alternative løsninger, der kunne bevare træerne, men dette viste sig desværre ikke muligt. Ved at trække cykelstien længere ud mod Bargumsvej vil bilisterne fra Strucksalle og Ulriksalle få langt bedre oversigtsforhold, da vigelinjerne også trækkes frem.

De samfundsmæssige omkostninger ved personskade er betydelige. De direkte kommunale udgifter for Tønder Kommune er i gennemsnit 440.000 kr. pr. tilskadekommen person, hvilket betyder en samlet udgift på 1,32 millioner kr. for de tre personer, der er kommet til skade i krydsene. Værst er det dog for de personer, der kommer til skade, og med projektet skulle dette gerne undgås fremover.