Uddannelsen giver en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Under uddannelsen lærer du blandt andet at lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen og om betydningen af kost og motion. Desuden lærer du at arbejde med konflikthåndtering.

Som pædagogisk assistentelev i Tønder Kommune kommer du til at arbejde med alle praktiske aspekter af den pædagogiske assistentuddannelse. I praksis foregår det inden for børne- og ungeområdet samt specialområdet i Tønder Kommune.

Fakta om uddannelsen

  • Uddannelsen tager som udgangspunkt to år og halvanden måned
  • Uddannelse veksler mellem skole og praktik. Skoledelen foregår på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa.

Krav til optagelse/ansættelse

  • Bestået Grundforløb 2 – retning Pædagogisk Assistent
  • Hvis du er over 25 år, skal du have foretaget en RKV (realkompetencevurdering)

Job og karriere

Som pædagogisk assistent har du mulighed for at arbejde i børnehaver, på skoler, i fritidsklubber eller i botilbud for voksne handicappede.

Hvis du opfylder de specifikke krav, kan du efter endt uddannelse videreuddanne dig med en række professionsbachelor-uddannelser indenfor pædagogik, socialrådgivning, afspændingspædagogik og psykomotorik.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om uddannelsen på SOSU-Ssyds hjemmeside og lønforhold på FOA's hjemmeside

Pædagogisk Assistent Uddannelse - Praktikfilm

Har du spørgsmål? Så kontakt

Birgit Rasmussen Uddannelses- og udviklingskonsulent
Afdeling HR
Sonja S. Warberg Uddannelseskonsulent
Afdeling HR