Hans J. Wegner var en dansk møbelarkitekt, der blev født i Tønder den 2. april 1914. Wegner har som møbelarkitekt haft stor indflydelse både i Danmark og i udlandet, og som anerkendelse af denne indflydelse uddeler Tønder Kommune hvert år en pris i Wegners navn.

Formålet

Formålet med Wegner Prisen er at udbrede kendskabet til Tønder som Wegners fødeby og hans tilknytning til Tønder. Derudover skal prisen udbrede kendskabet til Kunstmuseet i Tønder som formidler af Wegners arbejde og formidler af nordisk kunst og design.

Wegner Prisen uddeles derfor til en designer, der har bidraget væsentligt til den nordiske designs udvikling og/eller til en person eller institution, der har bidraget eller bidrager til kendskabet til Wegners virke og betydning.

Prisen består af et pengebeløb på 25.000 kr. og et Wegnermøbel. Den uddeles én gang årligt og blev uddelt første gang i 2015.

Juryen

Vinderen af Wegner Prisen kåres af en jury, der består af:

  • Jørgen Popp Petersen, borgmester i Tønder Kommune
  • Anne Blond, direktør, Foreningen Museum Wegner
  • Anne-Louise Sommer, museumsdirektør, Designmuseum Danmark
  • Michael Bjørn Nellemann, bestyrelsesformand Rungstedlundfonden/Karen Blixen Museum
  • Tine Blicher-Moritz, Kunstmuseet i Tønder

Modtager af Wegnerprisen 2024

Teis Dich Abrahamsen bærer mange titler: møbelsnedker, møbelkonservator og trædrejer. Ofte bæres kun én af disse, men her fornemmer vi et multitalent, et menneske der favner bredt. Men der er en rød tråd og en fællesnævner, der går som et grundbeat igennem al aktivitet.

I dette tilfælde er det det gode håndværk, og det er træet. Og dermed skriver prismodtageren sig ind i en fornem dansk tradition, som ikke mindst Hans J. Wegner var eksponent for.

Årets prismodtager har meget på hjerte. Og han er generøs med viden og kunnen. Han formidler bredt som underviser, og han er med til at uddanne den næste generation. Han deler sin dybdegående viden om træarter.

Gennem årene har han skabt helt usædvanlige oplevelser, der rører og fascinerer store og små, fagfolk såvel som de forudsætningsløse. Alle kan se, at der er noget helt særligt på færde i de både finurlige og kunstfærdige installationer, der har holdt deres indtog på mange af landets museer og udstillingssteder. Og man forundres: Hvordan kan disse svimlende og svævende konstruktioner bære?

I anerkendelse af en helt egen både æstetisk og legende materialebevidsthed, en fænomenal håndværksmæssig kunnen og en særlig evne til at formidle sin metier, tildeles møbelsnedker, møbelkonservator og trædrejer Teis Dich Abrahamsen Wegnerprisen 2024.

Tidligere modtagere af Wegner Prisen

2023

Anker Bak har ikke mange ligesindede, idet han igennem sin udøvende karriere har valgt at arbejde med brugergrupper, som møbel- og designbranchen alle dage har underprioriteret, nemlig nybagte mødre, ældre, syge og døde. Arbejdet med disse mennesker er der kommet en række imponerende designs ud af så som blandt andet en ammestol, en rollator, en stok og en kiste. 

Hans værker ligger i direkte forlængelse af den klassiske danske møbeltradition, og som sådan er de udtryk for et dygtigt snedkerhåndværk og en veludviklet sans for taktile overflader og organiske former. Men de skiller sig også ud, da de tilmed er bærere af en stor medmenneskelighed, der udspringer af designerens personhistorie, men samtidig evner at være universelt vedkommende. 

Alle har oplevet det triste rum, der ofte opstår omkring syge og ældre, når de får brug for hjælpemidler i egen bolig. Pludselig befinder de sig omgivet af objekter med et ensidigt fokus på praktik, ergonomi og funktion. Men med sin særlige designtilgang evner årets prismodtager at tilsætte disse hjælpemidler en sanselig-æstetisk dimension uden at slække på funktionen. Det bliver mere værdigt at benytte sig af dem og at være i stue med dem - både for brugeren og dennes pårørende. 

For italesættelsen af dette behov gennem møbler og objekter, der samtidig har en kompromisløs tilgang til snedkerfaget får designer og møbelsnedker Anker Bak årets Wegnerpris 2023.

2022

Maria Bruun har i en forholdsvis ung alder vist sig som en af Danmarks vægtigste objekt- og møbeldesignere, der oven i købet har en ufravigelig "wegnersk" passion for træet som materiale. 

Inden for rammerne af et klassisk designbegreb besidder hun en ærlig og enkel æstetisk tilgang til sine møbler, hvor træets tidløse, taktile og sensuelle elementer fremhæves, samtidig med at der leges med form og tænkes i funktion. I dette arbejde fremstår hun som en designer, der på en gang udfordrer, men også har et tydeligt afsæt i den nordiske møbeltradition. 

Dette er den ene side af hendes virke. Den anden rækker langt ind i et udvidet designfelt, hvor hun, i samarbejdsprojekter som MBADV, Soil Lab og Re Form, er med til at udvikle og nogle gange udviske grænserne mellem design, arkitektur, kunst og kuratering. 

For denne stædige vedholdenhed og sit store mod til at bryde grænser, udvikle sit fag og repræsentere den danske møbeltradition på fornemmeste vis i både ind- og udland, modtog hun Wegnerprisen år 2022.

2021

Lars Hedebo Olsen modtog Wegnerprisen 2021 for igennem flere årtier at have fremhævet, positioneret og debatteret dansk kunsthåndværk og design i det trykte medie Politiken såvel som at have bidraget til den historiske faglitteratur på området. 

Med en skarp faglig og saglig pen har han beriget og udvidet danskernes viden om nationens glorværdige designtradition med bøger om for eksempel Børge Mogensen og Bjørn Wiinblad. 

Men det er primært i sin egenskab af journalistisk bannerfører for samtidens kunsthåndværk og design, at han gennem anmeldelser, analyser og debatskabende artikler i pressen, har formået at formidle dette område til den enkelte læser i et letforståeligt sprog. 

Med en energi, der kun kan udspringe af en ildsjæls personlige veneration, har Lars Hedebo Olsen gjort sig til en af dette fagområdes allervigtigste stemmer. Ingen er i tvivl om, at han konstant kæmper for at forny de narrativer, der er de altafgørende brikker i revitaliseringen af den designhistorie, der nåede toppen med Wegner og hans samtidige, men som aldrig må slutte der.

2020

Rasmus Fenhann modtog årets Wegnerpris for sin kunstneriske, kompromisløse og ærbødige tilgang til snedkerfaget, der har resulteret i brugsgenstande med en stor magisk tiltrækning. Han er i en konstant proces, hvor han udfordrer sin egen forståelse af træet ved bl.a. at opsøge og arbejde på snedkerværksteder i udlandet, herunder især Japan, men også gennem sin veneration for brugen af ny teknologi i form af CNC-maskiner og CAD-programmer. Hos Rasmus Fenhann glider håndens og åndens arbejde naturligt sammen.

2019

A. Petersen Collection & Craft modtog i 2019 årets Wegnerpris, fordi virksomheden er et udstillings- og produktionssted, hvor dansk kunsthåndværk og design kommer til live i en smuk og levende blanding af arbejdende værksteder og salg af design, som er værkstedsproduceret i Danmark. Desuden leverer A. Petersen Collection & Craft en yderst kompetent og inspirerende formidling af møbelarkitektur, håndværk og design og står som en kvalitetsbåren udstillingsvirksomhed på et højt internationalt niveau.

2018

Møbelsnedkeriet PP Møbler og møbelproducenterne Getama og Carl Hansen & Søn modtog Wegner Prisen i 2018. De tre virksomheder fik prisen, fordi de gennem flere årtier konsekvent har satset på Wegner som hoveddesigner i deres virksomheder og dermed stået for en markant markedsføring af Wegners møbeldesign.

2017

Snedkernes Efterårsudstilling modtog Wegner Prisen for siden 1981 gennem et frugtbart samarbejde mellem møbelarkitekter og møbelproducenter at have skabt eksperimenterende møbeltyper af høj brugsmæssigt, håndværksmæssigt og kunstnerisk kvalitet til gavn for og udvikling af snedkerhåndværket.

2016

Aarhus Rådhus modtog Wegner Prisen for vedvarende og konsekvent, siden Hans J. Wegner i 1939 til 1942 tegnede inventar til rådhuset, at have bibeholdt, vedligeholdt og formidlet Wegners møblement i rådhuset. Dermed har Aarhus Rådhus bevaret Wegners største indretningsopgave til gavn og inspiration for eftertiden.

2015

HKH Prins Joachim overrakte Wegner Prisen til møbelsamleren Noritsugu Oda fra Japan, som havde en samling af 1350 – fortrinsvis nordiske – stole, og dermed et stort kendskab til Wegner.