Med bygningspræmieringen ønsker Tønder Kommune at anerkende og fremhæve den særlige indsats for at renovere eksisterende bygninger eller opføre nye bygninger, som kan være med til at skabe og udvikle attraktive miljøer i kommunen.

Uddelingen af bygningspræmieringen finder sted én gang om året, og der uddeles præmieringer i tre forskellige kategorier:

  • Kulturarv - renovering af bygninger, herunder bygninger som ved deres beliggenhed er med til at understøtte bygningskulturen eller landskabet
  • Byggeri – nybyggeri og renovering/energirenovering, herunder boliger
  • Erhvervsbyggeri – nybyggeri og renovering, herunder landbrugsbygninger.

I hver af de tre kategorier består præmieringen af et kontant beløb på 5.000 kr. og en plakette til opsætning på den præmierede bygning.

Dommerkomitéen bestående af Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer, direktøren for Teknik & Miljø, fagchef for Teknik og Plan, en repræsentant for Akademisk Arkitektforening og en repræsentant for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur træffer beslutning om præmieringen.

Præmierede bygninger 2020

Præmierede bygninger 2019

Præmierede bygninger 2018