Hvert år hædres personer, som har gjort en forskel i foreningerne under Folkeoplysningsområdet.

Der uddeles følgende priser

  • to ungdomspriser, som gives til en "yngre, aktiv person under 25 år" der fortjener en påskønnelse. Prismodtageren skal have ydet en særlig indsats for foreningens virke.
  • seks leder-, instruktør- og trænerpriser, som gives til ledere, instruktører og trænere, der har ydet en særlig indsats for foreningslivet i Tønder Kommune
  • seks foreningsindsatspriser, som gives til en person, bestyrelse, arbejdsgruppe m.v. der har yder en ærlig indsats for foreningslivet i Tønder Kommune.
Ansøgningsfrist 6. september 2021